Dinsdag 22 april 2014:

De wind waait duidelijk uit een andere hoek. Waar we vanuit het toenmalige Raad van Bestuur, onder aanvoering van de heer Maarten Rutgers nooit een blijk van medeleven konden krijgen, hebben we een meelevende brief ontvangen van de nieuwe voorzitter. Destijds hebben we uiteindelijk gevraagd aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Bas Eenhoorn (tevens burgemeester van Alphen a/d Rijn), om te bemiddelen in een poging de verstandhouding weer te normaliseren. Vandaag kregen we van de heer E.J. Janson (arts en voorzitter Raad van Bestuur) onderstaande brief:

 

 

Woensdag 16 april 2014:

Tegen Nick Reijnen van het Scheper Ziekenhuis Emmen is vanmiddag een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist, met een proeftijd van twee jaar. Reijnen stond terecht, omdat hij in 2009 bij een operatie een wondgaasje in de buikholte van een patiënt achterliet. De vrouw werd vervolgens doodziek en heeft meerdere hersteloperaties moeten ondergaan.


Oud-maagchirurg Nick Reijnen sprak zelf een paar woorden aan het eind van de rechtszaak. "Ik vind het vreselijk voor de betrokkenen wat er gebeurd is", zei Nick Reijnen. "Het heeft heel lang geduurd en dit is nooit mijn bedoeling geweest. Ik heb mensen teleurgesteld."

De advocaat van oud-maagchirurg Nick Reijnen eist vrijspraak. Volgens hem is zijn cliënt al voldoende gestraft en heeft hij zorgvuldig gehandeld en daardoor niets fout gedaan. Dat zei de advocaat tijdens de rechtszaak.

Nabestaanden hadden gehoopt op een excuus van Reijnen, die kwam er (opnieuw) niet. Een blijk van onvermogen en niet te rijmen met de vrijspraak die zijn advocaat eist.


De rechter doet op 13 mei uitspraak.

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/advocaat-vrijspraak-voor-nick-reijnen

 

Dinsdag 15 april 2014:


Op dinsdag 15 april 2014 staat de inmiddels 62-jarige Nick Reijnen terecht voor de meervoudige strafkamer in Assen. Hij wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg danwel zwaar lichamelijk letsel door schuld. Dit is het enige feit dat hem ten laste is gelegd en waarvoor hij zijn verantwoordelijkheid voor zal moeten nemen. Dit staat in schril contrast met het groot aantal aangiften die zijn gedaan. Ik heb nog gevraagd of ik namens onze groep beroep mocht doen op het spreekrecht, maar dat is helaas afgewezen. Ik denk dat ik (namens de groep) nog voldoende vragen en twijfels kan benoemen, waarop ik graag antwoorden had willen hebben van hem.

SIN-NL (Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid) berichtte als volgt: http://www.sin-nl.org/nieuws/om-vervolgt-maagchirurg-n-reijnen-emmen-niet-in-alle-gevallen/

Bij het VVD congres over patientveiligheid 25 febr. 2013 deelde Mw Mr. M. van Eykelen Hoofdofficier van Justitie Bureau Medische Zaken dat artsen alleen vervolgd worden bij voldoende draagvlak van de medische sector!!! Het O.M. aan de leidraad van de medische sector, oftewel de KNMG….
De discrepantie tussen het erkennen van aansprakelijkheid en uitkeren van schadevergoeding aan een weduwe enerzijds en de weigering van het OM om in deze casus te vervolgen, toont willekeur. Dit is onethisch en onprofessioneel.

22 april 2013 bron: www.nu.nl
OM vervolgt maagchirurg Emmen niet in alle gevallen
Het Openbaar Ministerie (OM) zal in elk geval in drie gevallen de voormalige maagchirurg Nick R. van het Scheper Ziekenhuis in Emmen niet vervolgen voor medische missers.
Uit het strafrechtelijk onderzoek naar de chirurg, dat ruim 3 jaar in beslag heeft genomen, is niet gebleken dat R. ”noodzakelijkerwijs onzorgvuldig” heeft gehandeld, aldus het OM in een brief aan een vrouw uit Meppel die haar man in 2009 op de operatietafel verloor.
Toen ontstond een complicatie die ”helaas vaker voorkomt bij complexe maagverkleiningsoperaties”, zo staat te lezen in de brief.
Het Scheper Ziekenhuis heeft juist in deze zaak aansprakelijkheid erkend en een schadebedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Maar er is volgens het OM geen bewijs dat R. strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor de dood van de man.
Het Scheper Ziekenhuis ontsloeg de maagchirurg in 2009, na een intern onderzoek waaruit bleek dat bij veel maagverkleiningsoperaties fouten waren gemaakt en onzorgvuldig was gehandeld.
Later werden 17 aangiftes tegen R. gedaan; in zes gevallen gaat het om nabestaanden van patiënten die na een maagverkleiningsoperatie zijn overleden en elf mensen die zeggen dat ze ernstig letsel hebben overgehouden na een operatie.
In 2010 begon het strafrechtelijk onderzoek naar de chirurg .

We zullen zien welke straf zal worden geëist tegen de man die vele levens op het spel heeft gezet en vele gezinnen heeft ontwricht!Donderdag 17 november 2011:

Vanavond om 18,30 uur hebben we opnieuw een gesprek gevoerd met de heer Rutgers, maar dan ook met de heer B. Eenhoorn erbij als een soort mediator. Het voelde als een `warme deken`. Vol begrip en een gezamenlijk doel hebben we de gespreksonderwerpen behandeld. Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid hebben we behandeld waarbij de patiëntveiligheid voorop stond, was een van de belangrijkste onderwerpen. Ik heb altijd gezegd dat de heer Rutgers de conclusie moet trekken dat hij als gevolg van hetgeen is gebeurd in het Scheper Ziekenhuis moet opstappen. De vervolgvraag is dan: Hoe en wie bewaakt dan de patiëntveiligheid? We hebben er met zijn allen niets aan om het Scheper Ziekenhuis in een dusdanig licht te zetten dat niemand meer wil/kan komen. Tijdens het gesprek hebben we besloten om hier iemand voor aan te stellen die hier specifiek mee belast is. Ook zal het Scheper Ziekenhuis zich actief bezighouden met het zo vlug mogelijk afhandelen van de schadeclaims waar dat ook maar toelaat. Verder hebben we uitgebreid excuses aangeboden gekregen EINDELIJK!!!

Dat heeft heeeeeel lang op zich laten wachten, maar we denken dat de heer Eenhoorn hier een erg belangrijke rol in heeft gespeeld. Hij weet als geen ander wat mensen doormaken, die onverwacht ergens mee te maken krijgen waar men geen rekening mee houdt. De heer Eenhoorn is namelijk ook burgemeester van Alphen aan den Rijn, waar het schietincident heeft plaatsgevonden in het winkelcentrum.

Hiermee hebben we alle doelen bereikt:

  1. Reijnen is uit het BIG-register
  2. Raad van Bestuur zijn conclusies trekt uit de ontstane commotie
  3. Gezamenlijke schadeclaim indienen

We zijn blij dat jullie het mogelijk hebben gemaakt dat we als groep dit allemaal hebben mogen bereiken. Mochten jullie nog vragen hebben over iets, laat het ons dan weten. We kunnen dan nog een bijeenkomst organiseren of jullie persoonlijk informeren.

 

klik hier nog even voor de laatste uitzending van 22 november 2011, uitgezonden op RTV Drenthe.

 

Hartelijk dank namens Eric, Herma en mij.

Donderdag 9 november 2011:

Vanmiddag hebben we (Herma en Alex) een gesprek gevoerd met de heer M. Rutgers (Voorzitter Raad van Bestuur van het Scheper Ziekenhuis). Hier hadden we graag iemand van de pers bij gehad willen hebben om een helder beeld te scheppen van de sfeer van het gesprek. Bovendien zou hij/zij een objectief beeld kunnen scheppen of we dit gesprek ook goed weer kunnen geven naar jullie toe. Hierop kregen we de reactie dat hiervoor geen behoefte bestond en geen prijs op werd gesteld. Voor het gesprek begon hebben we gevraagd of we dan het gesprek mochten opnemen, maar ook dat werd geweigerd. Het tijdstip was niet duidelijk gecommuniceerd naar de heer Rutgers, dus de start verliep alles behalve soepel. Het resultaat was er dan ook naar: GEEN. We wilden aan de hand van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een 60-tal vragen stellen, maar kregen daar de gelegenheid niet voor of werden niet beantwoord, omdat de heer Rutgers pas medio 2008 in dienst is gekomen. Kortom, gedesillusioneerd kwamen we weer terug van dit gesprek. Wat ons betreft kwam hier geen vervolggesprek op, dit was geen opbouwend gesprek om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Een dag later ontvingen we een mail met een voorstel voor een aantal data voor een nieuw gesprek. Hierop hebben we geantwoord dat we hierin geen trek hadden. De redenen hiervoor heb ik hiervoor al genoemd. Maar de heer Rutgers moet natuurlijk ook verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht en ben gaan "Googlen" naar de voorzitter van de Raad van Toezicht. De naam van de heer Eenhoorn kwam naar voren en na weer enige tijd kwam ik achter het email adres en heb de heer Eenhoorn op de hoogte gebracht van de impasse waarin we verkeerden.

Donderdag 20 oktober 2011:

Zoals u hieronder kunt lezen in het persbericht van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid zijn er een aantal officiële instanties die essentiële kerntaken hebben laten liggen. Vandaar dat we hebben gemeend om het bestuur van het Emmer Scheper Ziekenhuis uit te nodigen voor een dialoog. Eigenlijk had dit omgekeerd moeten zijn, immers ZIJ hebben iets uit te leggen en niet wij. We zullen u hiervan op de hoogte houden.

Donderdag 13 oktober 2011:

Uitkomsten Onderzoeksraad voor de veiligheid vrijgegeven.

Vernieuwing op drift: te grote risico’s patiëntveiligheid bij maagverkleiningen. Bij het aanbieden van maagverkleiningsoperaties als nieuw zorgtraject in het Scheper Ziekenhuis Emmen hebben de betrokken partijen onvoldoende oog gehad voor de patiëntveiligheid, waardoor te grote risico’s zijn genomen. Dat staat in het rapport ‘Vernieuwing op drift’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd naar aanleiding van een aantal sterfgevallen in het Scheper Ziekenhuis. Ernstige incidenten in ziekenhuizen blijken zelden terug te voeren op één individu. Doorgaans heeft ook het ‘vangnet’ rondom de betrokken persoon gefaald. In het Scheper Ziekenhuis werden steeds meer en steeds complexere ingrepen uitgevoerd bij patiënten met extreem overgewicht. De zorgvernieuwing is daar geleidelijk ‘op drift’ geraakt. Behandelingen in Nederlandse zorginstellingen dienen veilig plaats te vinden. Ook wanneer sprake is van een nieuw zorgtraject, zoals het geval was bij de maagverkleiningsoperaties (bariatrische chirurgie) in het Scheper Ziekenhuis Emmen. Het is volgens de Onderzoeksraad essentieel dat het bestuur van de zorginstelling, de verantwoordelijk chirurg, de andere medisch specialisten, de zorgverzekeraar en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gezamenlijk werk maken van de patiëntveiligheid en die verantwoordelijkheid niet overlaten aan één groep of individuele arts. Naar aanleiding van berichten in 2009 over calamiteiten bij maagverkleiningen heeft de Onderzoeksraad onderzocht hoe het Scheper Ziekenhuis is omgegaan met de risico’s voor de patiënt bij de start en verdere uitbreiding van bariatrische chirurgie in de periode 2004 – 2009. Het onderzoek volgt op de eerdere onderzoeken, die het ziekenhuis en de medische staf hebben laten uitvoeren. Daarin werd de chirurg aangewezen als de belangrijkste oorzaak van de problemen. De achterliggende oorzaken zijn echter niet onderzocht. De Onderzoeksraad wil met zijn rapport bijdragen aan het verbeteren van de patiëntveiligheid bij het starten en uitbreiden van nieuw zorgaanbod in zorginstellingen. Het Scheper Ziekenhuis startte in 2004 met maagverkleiningsoperaties. De uitbreiding van het chirurgisch zorgaanbod paste in de ambitie van het ziekenhuis om de positie in de regio te versterken. Aanvankelijk werd bij patiënten met een ernstig overgewicht via een relatief eenvoudige ingreep een maagbandje aangebracht. Later voerde het ziekenhuis ook meer complexe ingrepen uit om het overgewicht van de patiënten te bestrijden. De veiligheid van de patiënten die deze ingrepen ondergingen, was nauwelijks gewaarborgd. Zo werd niet vooraf nagegaan welke aantallen complicaties konden optreden en of het ziekenhuis dan voldoende voorbereid was om die te behandelen. een steeds groter beslag op de zorgorganisatie, die daar niet op berekend bleek. De toename van het aantal verrichtingen en de complexiteit van de verrichtingen legde. Geleidelijk namen de risico’s voor de patiëntveiligheid toe. Deze werden door niemand opgemerkt en aangepakt. De verantwoordelijkheid voor de bariatrische chirurgie lag in de praktijk vrijwel geheel bij één persoon, de chirurg. Noch hij, noch de andere medisch specialisten noch de leiding van de zorginstelling of de zorgverzekeraar hadden aandacht voor een systematische monitoring van de kwaliteit en de resultaten van het bariatrisch programma. De Inspectie voor de Gezondheidszorg signaleerde bij herhaling tekortkomingen in de complicatieregistratie van het ziekenhuis, maar dwong verbeteringen niet af.

Vrijdag 6 mei 2011: EINDELIJK SCHADEVERGOEDING TOEGEWEZEN!

Lotgenotengroep Emmen is opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is over de schadevergoeding voor gedupeerden van maagoperaties.

Vrijdagmorgen werd bekend dat de eerste groep slachtoffers een schadevergoeding krijgt die kan oplopen tot maximaal 50.000 euro. Omdat het lange tijd de vraag was of er uberhaupt een vergoeding zou komen, is Alex de Haan van Lotgenotengroep Emmen tevreden.

De lotgenotengroep wordt niet opgeheven als alle schadevergoedingen zijn uitbetaald. Het eerste doel, dat chirurg Nick Reijnen nooit meer mag opereren is nog niet behaald. Hij schijnt weer te werken in Engeland of Schotland. Ook wil de groep dat de Raad van Bestuur van het Scheperziekenhuis zich medeverantwoordelijk verklaart.

beluister ook: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/60377/lotgenotengroep-emmen-opgelucht-over-schadevergoedingen

 

Maandag 12 oktober 2009: JE HOUDT HET NIET VOOR MOGELIJK

Onderstaand artikel staat in "Medisch Contact" een blad voor artsen:

Interpretatieverschil verhindert publicatie onderzoeksrapport Emmen

Volgens het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg heeft het Scheper Ziekenhuis in Emmen zelf geheimhouding van het onderzoeksrapport naar de zaak-Reijnen gevraagd. Het ziekenhuis bestrijdt dit.

De omstreden maagchirurg Nick Reijnen van het Scheper Ziekenhuis in Emmen bedong in een kort geding bij het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg dat van het externe onderzoek naar zijn functioneren alleen de samenvatting en de conclusies zouden worden geopenbaard. In de persverklaring liet het Scheper Ziekenhuis vorige week weten deze geheimhouding zeer te betreuren.

 

 

Uit de uitspraak van het Scheidsgerecht, die in het bezit is van Medisch Contact, blijkt echter dat het ziekenhuis zelf aanleiding heeft gegeven tot de geheimhouding. In de opdracht van het ziekenhuisbestuur aan de onderzoekscommissie zou expliciet staan vermeld dat het rapport voor intern gebruik is. De voorzitter van het Scheidsgerecht oordeelt daarom dat ‘het onderzoeksrapport (...) niet is bestemd om openbaar gemaakt te worden’, want ‘in de opdracht aan de commissie is dit uitdrukkelijk kenbaar gemaakt’.

Het Scheidsgerecht hecht ook waarde aan deze bepaling, omdat het van mening is dat verschillende mensen, waaronder Nick Reijnen, hebben meegewerkt  aan het onderzoek in de veronderstelling dat de verstrekte informatie vertrouwelijk zou worden behandeld.

In een reactie zegt woordvoerder Roely Brouwer van het Scheper Ziekenhuis dat er op dit punt een interpretatieverschil bestaat tussen het ziekenhuis en het Scheidsgerecht. ‘In de onderzoeksopdracht stond dat deze niet mocht worden gebruikt zonder toestemming van de raad van bestuur. Ons uitgangspunt is altijd geweest dat er volledige openheid moest zijn over het onderzoek.’ Brouwer kan niet zeggen hoe het interpretatieverschil heeft kunnen ontstaan. ‘Daarvoor moet u bij het Scheidsgerecht zijn.’ Het Scheidsgerecht geeft op zijn beurt geen commentaar. ‘Wij spreken uitsluitend via onze uitspraken’, aldus een woordvoerder.

Jan Willem Greve, voorzitter van de Commissie van Onderzoek en hoogleraar chirurgie, reageert verbaast op de argumentatie van het Scheidsgerecht. ‘Ik was niet bij de zitting, maar ik kijk ervan op. De precieze formulering in de opdracht heb ik niet paraat, maar het was van het begin af aan duidelijk dat het rapport toekwam aan de raad van bestuur en dat zij zou bepalen wat ermee ging gebeuren.’

RC

 

Zaterdag 10 oktober 2009:

Hieronder vindt u een link naar het radio interview bij RTV Drenthe bij het programma Cassata onder leiding van Margriet Benak:

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/nieuws-detail?NewsID=40848

Tijdens dit interview wordt ingegaan op wat we inmiddels hebben bereikt en wat onze volgende stappen zullen zijn. We raden iedereen aan aangifte te doen bij de politie gezien de conclusies van het rapport en we zullen alles in het werk stellen om het volledige rapport in handen proberen te krijgen. De heer Maarten Rutgers heeft verwoord in een interview dat hij verantwoordelijk is voor de gehele zorg in het ziekenhuis. Dan vinden wij dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor datgene wat er mis is gegaan in het ziekenhuis en daaruit dus hun conclusies trekt.

Wordt ongetwijfeld weer vervolgd.

Dinsdag 6 oktober 2009:

DE UITSLAG IS BEKEND!

en hoe!

onderstaand enkele van de vele vele publicaties:

http://www.netwerk.tv/uitzending/2009-09-10/arts-en-ziekenhuis-falen-bij-maagoperatie-emmen

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/10_oktober/06/binnenland/1006_1200_Scheper_ziekenhuis_arts_maagverkleining.xml

http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/35157/vijf_doden_door_nalatigheid_chirurg

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF06102009_025

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5003671/__Chirurg_Emmen_ontslagen__.html?p=19,1

Verder onderneemt de IGZ stappen om ervoor zorg te dragen dat dr. Reijnen wordt geschrapt uit het BIG register om zijn "werkzaamheden" niet in Nederland, maar ook niet in het buitenland kan uitoefenen.

We zijn uiteraard erg blij met deze uitslag, maar vinden het natuurlijk treurig dat het zover moest komen dat er waardevolle mensen ons zijn ontvallen en/of blijvend verminkt...........

Verder willen we iedereen bedanken die zich heeft aangemeld bij onze site en voor hun inbreng. We hopen dat alle mensen die hebben gereageerd en hun medewerking hebben verleend om ons gezamenlijke ultieme doel te bereiken hiermee hun verdriet een plaats kunnen geven. Verder hopen we dat alle betrokkenen die hebben gereageerd met deze uitslag verder kunnen in hun eigen strijd.

Erg bedankt namens Herma, Eric en Alex

 

Donderdag 24 september 2009:

Enkele weken geleden werd er al gezegd dat de presentatie van de uitslagen van het intern onderzoek enkele weken zou worden uitgesteld naar eind september. Op dit moment bereiken ons ook al berichten dat de resultaten pas in oktober worden verwacht. Betekent dit dat er zoveel mis is in het Scheper Ziekenhuis zoals wij al hebben ondervonden, of is het iets anders? Wellicht de scherpe kanten door de tijd die voorbij gaat zijn werk te laten doen? We zijn erg benieuwd, maar worden ook steeds ongeduldiger doordat niemand ons informeert waarom het zo lang duurt. Daardoor maken we onze eigen conclusies. De tijd zal leren of we het bij het rechte eind hebben................................................

 

BIJEENKOMST 15 JUNI

Op maandag 15 juni jl. hebben wij een bijeenkomst georganiseerd bij "De Beurs" in Meppel. Ongeveer 25 personen waren aanwezig en zijn te woord gestaan door ons en Zorgbelang Drenthe. Ook was mevrouw Sophie Hankes aanwezig van SIN. Wat ze precies doet staat op hun site: http://www.sin-nl.org/. Het was een zeer goede bijeenkomst, waarbij iedereen zijn/haar zegje heeft kunnen doen en iedereen ervaarde het als zeer zinvol. Ook voor Zorgbelang Drenthe was het zinvol, want de verkregen informatie kunnen ze uiteraard goed gebruiken tijdens het ingestelde onderzoek naar de gang van zaken in het Emmer Scheper Ziekenhuis.

Ook hebben we gesproken over aangifte doen bij de politie en het juridisch traject welke we kunnen bewandelen. Verschillende mensen hebben besloten om dat onder te brengen bij Wolthers en Jagersma in Zuidwolde (Dr.) Anderen hebben besloten het plaatselijk of al bij de huidige belangenbehartiger te laten.

Mocht u aangifte willen doen bij de politie, dan kunt u vragen naar de heer Arend v/d Venus van het politieburo in Emmen.

Mevrouw Hankes raadde iedereen aan, wanneer u een klacht wilt indienen om dat te doen tegen de directie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, zodat men zich niet kan verschuilen.

Medio september worden de resultaten verwacht van het onderzoek.

___________________________________________________________________

LAATSTE NIEUWS:

De patiënten en nabestaanden van de gebeurtenissen met betrekking tot de maagverkleiningsoperaties in het Scheperziekenhuis te Emmen zijn het eens geworden over de rol en positie van Zorgbelang Drenthe in de onderzoekscommissie. Zorgbelang Drenthe is, als onafhankelijke zorgconsumentenorganisatie die opkomt voor het belang van de patiënt, benaderd om deel te nemen aan de onderzoekscommissie ter beoordeling van de gebeurtenissen rondom de afdeling maagverkleining in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. 

Directe aanleiding voor dit onderzoek is een sterke groei van het aantal complicaties ,soms met fatale afloop, van maagverkleiningsoperaties over de eerste periode van dit jaar. Zowel de lotgenoten als Zorgbelang Drenthe vinden het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het gehele traject, van de eerste intake tot en met de nazorg. Het gaat immers niet alleen om de operatie, maar ook om hoe er met de patiënt wordt omgegaan.

Thema's zoals informatievoorziening, bejegening, begeleiding en inlevingsvermogen spelen daarbij een cruciale rol. Vanmorgen werd In een constructief gesprek tussen lotgenoten en Zorgbelang Drenthe duidelijk dat beiden van mening zijn dat de belangen van de patiënt centraal moeten staan in het onderzoek.

____________________________________________________________________

Na uitgebreid speurwerk door Danielle Molenaar en Arend van Wijngaarden is bekend geworden dat dr. Reijnen zich ophoudt in Zuid Duitsland, terwijl zijn vrouw in Krefeld verblijft in hun woning. Vandaag (2 mei) komt het Dagblad van het Noorden met het volgende bericht en oordeelt u zelf maar:

Ziekenhuis Emmen wist van veroordeling chirurg

  • DVHN | Gepubliceerd op 02 mei 2009, 07:30
Maarten Rutgers, © Harry Tielman
emmen - 

Bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen was wel degelijk bekend dat chirurg Nick Reijnen in Duitsland een medisch strafblad had. Ondanks de veroordeling voor dood door schuld kon hij zijn werk in Emmen voortzetten. Dat zegt bestuursvoorzitter Maarten Rutgers over de ophef rond de reeks fatale maagverkleiningen.

Volgens de bestuursvoorzitter heeft de arts het Scheper Ziekenhuis op de hoogte gesteld van zijn veroordeling voor een fatale operatiefout in 2002 in Duitsland. De chirurg meldde dat aan het ziekenhuis in 2005, nadat de Duitse rechtbank hem had veroordeeld tot een forse geldboete. Rutgers is pas een jaar de topman in Emmen en wist tot vorige week van niets. "Ik ken niet alle details uit de dossiers van onze specialisten. Hoe op de veroordeling is gereageerd, kan ik achteraf niet precies reconstrueren."

Rutgers heeft wel achterhaald dat bij de sollicitatie van de chirurg is getracht referenties na te trekken. De Duitse klinieken, waar hij had gewerkt, gaven volgens Rutgers geen informatie over lopende schadeclaims. "Mij is verteld dat de klinieken weigerden om iets te zeggen." Dat de referenties niet konden worden gecheckt, was destijds geen reden om de arts af te wijzen.

De afgelopen vijf jaar heeft de arts in Emmen een maagverkleining uitgevoerd bij ruim vierhonderd (zieke) patiënten met extreem overgewicht. Vorige maand heeft hij na een reeks sterfgevallen zijn werk neergelegd. Uit reacties van nabestaanden blijkt dat sinds begin 2008 er negen patiënten overleden. Bij het ziekenhuis zijn over die periode zes sterfgevallen bekend. Dat verschil komt mogelijk doordat een aantal patiënten stierf in een ander ziekenhuis. Onderzoek moet uitwijzen of de patiënten zijn overleden als gevolg van de maagverkleining of dat er een andere oorzaak was.

_______________________________________________________________________________________

Klik op de link voor de uitzending van Hart van Nederland van SBS6 van dinsdag 28 april jl. met Herma Petersen en Wilma de Haan. http://www.hartvannederland.nl/item/21935/Slachtoffers_Emmer_ziekenhuis_richten_website_op

______________________________________________________________________________________

Op 29 april jl. is bekend geworden dat er een onderzoek wordt ingesteld bij het Scheper Ziekenhuis. Onderstaand is (een gedeelte van) het persbericht.

Onderzoek
Het onderzoek naar de maagverkleiningsoperaties en naar het handelen van de chirurg wordt uitgevoerd door een ziekenhuiscommissie waarbij een onafhankelijke deskundige is betrokken van de Werkgroep Bariatrische Chirurgie van de Nederlandse Vereniging van Gastro-Intestinale Chirurgie. Het onderzoek gaat tevens na of het overlijden van twee andere patiënten ook verband houdt met het handelen van de chirurg.

De IGZ is betrokken bij de opzet van het onderzoek en volgt het onderzoek nauwlettend. In totaal worden ongeveer vijfhonderd dossiers van geopereerde patiënten beoordeeld. De IGZ zal steekproefsgewijs patiëntendossiers opnieuw beoordelen. Met deze opzet van het onderzoek is voldoende onafhankelijkheid en objectiviteit verzekerd. De IGZ zal het afgeronde onderzoek van het Scheperziekenhuis beoordelen en dan besluiten welke maatregelen nodig zijn.

Voor het volledige persbericht:  http://www.igz.nl/actueel/nieuwsberichten/scheperziekenhuis